Vihdoinkin hyviä uutisia luottotiedottomille? - Velkavanki

Vihdoinkin hyviä uutisia luottotiedottomille?

Vihdoinkin hyviä uutisia luottotiedottomille?

Kansanedustaja Jari Myllykoski jätti 27. kesäkuuta eduskuntaan lakialoitteen maksuhäiriömerkintöjä koskevasta lain muutoksesta. Muutos liittyy maksuhäiriömerkintöjen poistamiseen, kun velallinen on maksanut velkansa pois.

Ajattelin silloin, että vihdoinkin jotain positiivista luottotiedottoman arkeen. Odotuksia nostatti myös seikka, että 137 kansanedustajaa oli Jari Myllykosken kanssa samaa mieltä lakialoitteesta. Lakialoite kuuluu näin:

”Lakialoitteen tarkoituksena on korjata yleinen ongelma, jossa maksuhäiriömerkintä hankaloittaa velallisten elämää vielä siinäkin vaiheessa, kun velka on maksettu. Lakialoitteessa esitetään muutettavaksi luottotietolakia ja ulosottokaarta siten, että maksuhäiriömerkinnät tulee poistaa luottotietorekisteristä aina, kun velka on suoritettu tai vanhentunut tai velan peruste on poistunut”

Eduskunnasta lakialoite siirtyi lakivaliokunnan käsittelyyn. Rattaat ovat tunnetusti hitaat, koska päätettäviä asioita löytyy valiokunnista paljon ja on selvää, että osa näistä on toisiaan akuutimpia ja käsitellään nopeammin.

Lakivaliokunta on kuitenkin viimein käsitellyt asiaa suuremmissa määrin ja lähettänyt oikeusministeriöön vastineen. Tässä pieni ote siitä:

”Maksuhäiriötietojen säilytysaikojen pituuden arviointi sen sijaan on valiokunnan mielestä kiireellistä. Tämän vuoksi maksuhäiriötietojen säilytysaikojen arviointia ja tarvittavien säännösmuutosten valmistelua ei tule kytkeä positiivisen luottotietorekisterin perustamishankkeeseen, vaan se tulee tehdä erikseen mahdollisimman pikaisesti.”

Voi olla, että maksuhäiriömerkinnät eivät tule poistumaan kokonaan velkojen maksettua, mutta toivoa on että merkinnän säilytysaikoihin tulisi muutos lyhyempään suuntaan. Seuraavaksi odottelemme, että oikeusministeriö ottaa asian käsittelyyn, mutta ainakin jotain positiivista on vireillä.

Lakivaliokunnan lausunnon oikeusministeriölle pääset lukemaan tästä

Leave a Reply